สนามคัดเลือก

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร 19 ม.ค. 2562 ( สนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 17 มกราคม 2562)

กรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2562 (สนามซ้อมภายในโรงงานบางกอกกล๊าส)

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ภาคเหนือ

เชียงใหม่ 26 มกราคม 2562 (สนามกีฬา 700 ปี)

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 24 มกราคม 2562)

ภาคใต้

นราธิวาส 9 กุมภาพันธ์ 2562 (สนามค่ายจุฬาภรณ์)

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562)

สงขลา 23 กุมภาพันธ์ 2562 (สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น 16 กุมภาพันธ์ 2562 (สนามวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย)

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)

นครราชสีมา 17 กุมภาพันธ์ 2562 (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)